Cập nhật Đạo luật CA 65 thêm 2 chất độc hại

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2023, Văn phòng Đánh giá Nguy hiểm cho Sức khỏe Môi trường của California (OEHHA) đã thêm hai chất gây ung thư, 1,1,1-trichloroethane và Malachite Green, vào danh sách các hóa chất độc hại.

Cập nhật Đạo luật CA 65 thêm 2 chất độc hại

Thêm vào danh sách 2 chất mới trên danh sách Đạo luật California 65 về các chất độc hại

Kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2023, Văn phòng Đánh giá Nguy hiểm cho Sức khỏe Môi trường (OEHHA) sẽ thêm 1,1,1-trichloroethane và Malachite Green vào danh sách các hóa chất đã biết có khả năng gây ung thư tại California, để tuân thủ mục đích của Đề xuất số 65; các cảnh báo về tiếp xúc lớn với các chất hóa học này sẽ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 4 năm 2024. Thông tin về hai chất mới được thêm vào như sau:

STTChấtSố CASNguyên nhân đề xuấtCác ứng dụng phổ biến
11,1,1-Trichloroethane71-55-6Có tính chất gây ung thưThường được sử dụng làm chất tẩy rửa kim loại, hoá chất làm khô cho vải, và còn được sử dụng làm chất keo, v.v.
2Leuco malachite green129-73-7Có tính chất gây ung thưĐược sử dụng làm chất nhuộm cho lụa, da và giấy.

Khả năng thử nghiệm hai chất mới tại CTT

1,1,1-Trichloroethane: Chúng tôi đã có khả năng thử nghiệm;

Malachite Green: Chúng tôi hiện tại chưa có khả năng, sẽ chờ đợi đánh giá và phát triển từ phòng thí nghiệm.

Chú ý

Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm liên quan được xuất khẩu đến California cần chú ý đến các yêu cầu và quy định của địa điểm đích, điều chỉnh tiêu chuẩn sản xuất kịp thời để đáp ứng các quy định pháp luật liên quan, đảm bảo sản phẩm liên quan được xuất khẩu đáp ứng được các yêu cầu của địa điểm nhập khẩu.

Nguồn dẫn: https://oehha.ca.gov/proposition-65/crnr/chemicals-listed-effective-april-21-2023-known-state-california-cause-cancer-111

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab