Cập nhật Phương pháp Thử nghiệm EN 1811:2023

Gần đây, Ủy ban Tiêu chuẩn hóa Châu Âu (CEN) đã phát hành phiên bản mới của phương pháp thử nghiệm tham chiếu giải phóng niken EN 1811:2023, thay thế EN 1811:2011+A1:2015. Tiêu chuẩn này dự kiến ​​sẽ được Ủy ban Châu Âu phê duyệt, sau khi được công bố trên Tạp chí Chính thức của Liên minh Châu Âu (OJEU), như một tiêu chuẩn hài hòa cho quy định REACH của EU, Phụ lục XVII, mục 27 thử nghiệm giải phóng niken. Các cập nhật liên quan như sau:

cap nhat phuong phap thu nghiem en 1811:2023

Sản phẩm áp dụng:

Các sản phẩm bằng vật liệu kim loại xỏ lỗ tai và các bộ phận khác của cơ thể hoặc nhằm tiếp xúc trực tiếp và lâu dài với da (ngoại trừ gọng kính và kính râm)

So với phiên bản trước, EN 1811:2023 bao gồm những thay đổi chính sau:

 1. Đơn vị giải phóng niken được thay đổi thành “”μg cm-2 tuần-1″” (microgam trên centimet vuông tuần) (tương đương với đơn vị “”μg/cm2/tuần”” được sử dụng trong các quy định của REACH);
 2. Cho phép sử dụng các dung dịch pha sẵn dung dịch natri hydroxit và dung dịch axit clohydric (điều 5.5 và 5.6);
 3. Bổ sung các biện pháp phòng ngừa khi sử dụng sáp hoặc sơn che: khi dùng sáp thì nhúng mẫu vào sáp nóng chảy, khi dùng sơn có thể phải dùng 2 đến 3 lớp sơn (Điều 5.9);
 4. Bổ sung hướng dẫn rửa mẫu bằng dung dịch thử (Điều 8.2);
 5. Cho phép sử dụng phương pháp lọc để làm trong chất lỏng thoát ra: có thể sử dụng bộ lọc ống tiêm để tránh làm hỏng dụng cụ phân tích hoặc làm tắc mao quản của dụng cụ (Điều 8.2);
 6. Rõ ràng là khi thử nghiệm nhiều mẫu của cùng một mặt hàng, lượng niken giải phóng của từng mẫu phải đáp ứng giới hạn thôi nhiễm (Điều 9.2.2.1);
 7. Đối với vật phẩm có giới hạn thôi nhiễm là 0,5 μg cm-2 tuần-1, giới hạn xác định sự phù hợp về kết quả giải phóng niken được điều chỉnh từ < 0,88 μg cm-2 tuần-1 thành ≤ 0,88 μg cm-2 tuần-1 ( Điều 9.2.2.2);
 8. Yêu cầu về báo cáo thử nghiệm được cập nhật, theo yêu cầu của người đăng ký thử nghiệm, báo cáo thử nghiệm có thể bao gồm khu vực thử nghiệm mẫu và thể tích dung dịch thử nghiệm được sử dụng (Điều 10);
 9. Các yêu cầu đối với vật liệu kiểm soát chất lượng (mẫu thử tham chiếu) bị xóa;
 10. Làm rõ rằng khi không chắc chắn về sự hiện diện của niken trong lớp phủ bên ngoài, nên sử dụng hai phương pháp thử nghiệm (tức là EN 1811 kết hợp với phương pháp mô phỏng mài mòn và ăn mòn EN 12472 và không có EN 12472) (Phụ lục B.3);
 11. Việc chuẩn bị mẫu được tóm tắt dưới dạng bảng và các ví dụ được thêm vào. Mỗi thành phần phụ riêng lẻ phải tuân thủ các giá trị giới hạn giải phóng niken khi tiếp xúc trực tiếp và kéo dài với da. Các thành phần phụ đồng nhất có thể thu được bằng cách tháo rời, cắt hoặc che (Phụ lục B);
 12. Đã bổ sung thêm sơ đồ quy trình chuẩn bị mẫu và quy trình thử nghiệm cho đồng hồ hoàn chỉnh (Phụ lục B.4.2.6).

Ngày phát hành: 22 tháng 2 năm 2023

Phiên bản mới của tiêu chuẩn dự kiến ​​sẽ được chuyển thành tiêu chuẩn trong nước của các quốc gia thành viên CEN vào cuối tháng 8 năm 2023 (nghĩa là tương đương với việc áp dụng tiêu chuẩn Châu Âu và xuất bản thành tiêu chuẩn quốc gia hoặc công nhận tiêu chuẩn đó ở cấp quốc gia ).

Lưu ý:

Hạng mục thử nghiệm này đang được phát triển trong phòng thí nghiệm tại CTT Lab. Nhận thấy tác động đáng kể về tiêu chuẩn dự kiến ​​sẽ được Ủy ban Châu Âu phê duyệt. Chúng tôi khuyến nghị Quý khách hàng theo dõi và cập nhật thông tin thường xuyên để nắm bắt được sự thay đổi trong các tiêu chuẩn và phương phép thử nghiệm

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab