Cập nhật Tiêu chuẩn EU – Chỉ thị An toàn Đồ chơi 2009/48/EC

Vào ngày 7 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Châu Âu đã công bố Quyết định Thực hiện (EU) 2023/740 trên Tạp chí Chính thức (OJEC), cập nhật danh sách các tiêu chuẩn hài hòa của Chỉ thị An toàn Đồ chơi 2009/48/EC. Bản cập nhật này chủ yếu liên quan đến EN 71-13:2021+A1:2022 “An toàn của đồ chơi – Phần 13: Đồ chơi cho trò chơi bảng khứu giác, bộ mỹ phẩm và trò chơi vị giác”.

cap nhat tieu chuan eu chi thi an toan do choi 2009/48/ec

Các tiêu chuẩn hài hòa Chỉ thị An toàn Đồ chơi của EU (2009/48/EC) mới nhất được tóm tắt trong bảng dưới đây:

SốCác tiêu chuẩn hiện hànhCác tiêu chuẩn thay thế
1.EN 71-1:2014+A1:2018
An toàn đồ chơi — Phần 1: Tính chất cơ học và vật lý
2.EN 71-2:2020
An toàn đồ chơi — Phần 2: Khả năng bắt lửa
3.EN 71-3:2019+A1:2021
An toàn đồ chơi – Phần 3: Sự di chuyển của một số yếu tố nhất định
4.EN 71-4:2020
An toàn đồ chơi — Phần 4: Bộ thí nghiệm hóa học và các hoạt động liên quan
5.EN 71-5:2015
An toàn đồ chơi — Phần 5: (Bộ) đồ chơi hóa học ngoài bộ thí nghiệm
6.EN 71-7:2014+A3:2020
An toàn đồ chơi — Phần 7: Sơn ngón tay — Yêu cầu và phương pháp thử nghiệm
7.EN 71-8:2018
An toàn đồ chơi — Phần 8: Đồ chơi vận động dùng trong gia đình
8.EN 71-12:2016
An toàn đồ chơi — Phần  12: N-Nitrosamines and N-nitrosatable substances
ChấtTiêu chuẩn EN 71-12:2016Chỉ thị 2009/48/EC
N-nitrosamines0,01 mg/kg0,05 mg/kg
N-nitrosatable0,1 mg/kg1 mg/kg
9.EN 71-13:2021+A1:2022(Thay thế EN 71-13:2021)
An toàn đồ chơi — Phần 13: Trò chơi bảng khứu giác, bộ mỹ phẩm và trò chơi vị giác
10.EN 71-14:2018
An toàn đồ chơi – Phần 14: Bạt nhún dùng trong nước
11.EN IEC 62115:2020
Đồ chơi điện — An toàn EN IEC  62115:2020/A11:2020

Danh sách các tiêu chuẩn hài hòa này thay thế nghị quyết (EU) 2021/1992 (EU) 2021/1992 do Liên minh châu Âu công bố trên công báo vào tháng 11 năm 2021 và kể từ ngày công bố nghị quyết ((EU) 2023/740) trên công báo (2023.4.5) , tiêu chuẩn hài hòa mới nhất có hiệu lực ngay lập tức.

Lưu ý

Hiện tại CTT chưa có khả năng thử nghiệm tiêu chuẩn EN 71-13. Chúng tôi đang trong quá trình nghiên cứu, khi có khả năng thử nghiệm trong phòng lab, CTT sẽ gửi thông báo mới nhất tới quý khách.

Tất cả các công ty liên quan đến đồ chơi nên chú ý đến ngày hết hạn/ngày thu hồi của tiêu chuẩn đã thay thế và kiểm tra sản phẩm của họ theo các yêu cầu mới một cách kịp thời để đảm bảo rằng sản phẩm được xuất khẩu tuân thủ.

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab