Cập nhật tiêu chuẩn thử nghiệm

Sau đây là tóm tắt các bản cập nhật tiêu chuẩn thử nghiệm gần đây. CTT chúng tôi có khả năng kiểm định các tiêu chuẩn sau trước đây. Hãy chú ý đến ngày áp dụng/ngày có hiệu lực của tiêu chuẩn mới!

cap nhat thu nghiem tieu chuan

Tiêu chuẩn mới của EU cho xe đẩy trẻ em EN 1888-2:2018+A1:2022

Ủy ban Tiêu chuẩn Châu Âu (CEN) đã phát hành phiên bản mới của tiêu chuẩn EN 1888-2:2018+A1:2022 dành cho xe đẩy trẻ em. Phù hợp với xe đẩy trẻ em trên 15 kg và dưới 22 kg. Thay thế cho tiêu chuẩn cũ EN 1888-2:2018 Tháng 6 năm 2023. Phiên bản cũ sẽ bị bãi bỏ từ ngày 30 tháng 3. Hiện tại EN 1888-1:2018+A1:2022 đã được triển khai (CTT chưa có khả năng thử nghiệm tiêu chuẩn ). Xe đẩy của EU cần được thử nghiệm kết hợp với EN 1888-1 và EN 1888-2.
Các cập nhật chính như sau:
Điều 7.1: Sửa đổi màu nền của các ký hiệu để làm nổi bật sự hiện diện của đường viền màu trắng và bổ sung 4 ghi chú để giải thích.
Điều 7.2: Sửa đổi yêu cầu trọng lượng và độ tuổi tối đa của mỗi trẻ mà xe đẩy phù hợp phải được chỉ định bằng tuyên bố sử dụng hoặc hình minh họa.

Úc/New Zealand cập nhật tiêu chuẩn đồ chơi AS/NZS 8124.1:2023.

Vào ngày 24 tháng 2 năm 2023, Úc/New Zealand đã cập nhật tiêu chuẩn đồ chơi AS/NZS 8124.1:2023. Ngày 24 tháng 2 năm 2023 tiêu chuẩn này sẽ có hiệu lực ngay sau khi công bố, nhưng bản thân tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn tự nguyện, không phải tiêu chuẩn bắt buộc. Hiện tại không có văn bản gốc và diễn giải chi tiết hay đầy đủ về những thay đổi mới trong tiêu chuẩn.

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab