Category: Uncategorized

Quy dinh JPN doi voi do choi

Quy định JPN đối với đồ chơi

Tiêu chuẩn hiện hành ST 2016 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2016, quy định các tính chất cơ lý, tính dễ cháy, tính chất hóa học và yêu cầu ghi nhãn của đồ chơi. Hãy xem Hiệp hội đồ chơi Nhật Bản đã công bố Tiêu chuẩn an toàn đồ chơi mới ST 2016.

Đọc tiếp »
quy dinh CHN doi voi do choi

Quy định CHN đối với đồ chơi

Kể từ tháng 1 năm 2016, loạt Tiêu chuẩn an toàn đồ chơi bắt buộc của Trung Quốc GB 6675 (GB 6675.1, GB 6675.2, GB 6675.3,GB 6675.4, GB 6675.12, GB 6675.13, GB 6675.14, GB 2014) bắt đầu được triển khai.

Đọc tiếp »
Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em (CPC)

Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em (CPC)

CPC (Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em) bắt nguồn từ quy định bắt buộc CPSIA (Đạo luật cải thiện an toàn sản phẩm tiêu dùng). Quy định yêu cầu phải ban hành chứng nhận bằng văn bản, trong đó nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu chứng nhận rằng sản phẩm dành cho trẻ em của họ tuân thủ tất cả các quy tắc an toàn dành cho sản phẩm dành cho trẻ em hiện hành dựa trên kết quả kiểm tra đạt yêu cầu do phòng thí nghiệm bên thứ ba được CPSC công nhận thực hiện.

Đọc tiếp »
quy dinh hoa ky doi voi do choi

Quy định Hoa Kỳ đối với đồ chơi

Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSIA) và Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ, đã ban hành Quy tắc an toàn cho người tiêu dùng-An toàn đồ chơi ASTM F963, đây là yêu cầu bắt buộc đối với các sản phẩm đồ chơi để vào Hoa Kỳ.

Đọc tiếp »
Quy định CAN đối với đồ chơi

Quy định CAN đối với đồ chơi

Quy định về Đồ chơi SOR 2011-17 của Đạo luật An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Canada (CCPSA) quy định các đặc tính cơ học và vật lý, tính dễ cháy, đặc tính hóa học, đặc tính điện và yêu cầu ghi nhãn của đồ chơi.

Đọc tiếp »
quy dinh chau au doi voi do choi

Quy định châu Âu đối với đồ chơi

Chỉ thị An toàn Đồ chơi 2009/48/EC tại Liên minh Châu Âu quy định các yêu cầu về chất lượng và quy trình đánh giá sự phù hợp, tất cả đồ chơi vào thị trường EU phải đáp ứng các yêu cầu của chỉ thị này.

Đọc tiếp »
svhc reach eu

SVHC trong chứng nhận REACH – EU

các thuật ngữ SVHC, các chất được REACH cho phép và các chất bị hạn chế của REACH là đều các yêu cầu của các quy định cụ thể của REACH để kiểm soát việc sử dụng các chất hóa học trong sản phẩm

Đọc tiếp »
dau ce marking

Dấu CE

Dấu CE chỉ ra rằng một sản phẩm đã được nhà sản xuất đánh giá Và đáp ứng các yêu cầu về an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường của EU

Đọc tiếp »
giam dinh formaldehyde

Giám định formaldehyde

Formaldehyde là một nguyên liệu hữu cơ quan trọng, chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp nhựa (như nhựa phenolic, nhựa urea-formaldehyde-ngọc điện), sợi tổng hợp (như vinylon-polyvinyl tổng hợp), công nghiệp da, y học, thuốc nhuộm azo, v.v.

Đọc tiếp »
quy dinh reach

Quy định REACH

SVHC (chất có mức độ quan ngại rất cao), chất được phép sử dụng và chất bị hạn chế. Tương ứng với 3 danh sách: danh sách SVHC, REACH Phụ lục 14 và REACH Phụ lục 17 .

Đọc tiếp »

Thuốc nhuộm AZO

Thuốc nhuộm Azo chiếm 60-70% trong các loại thuốc nhuộm tổng hợp được sử dụng làm chất tạo màu thương mại. Một số loại có thể bị phân hủy giải phóng amin thơm gây dị ứng hoặc ung thư

Đọc tiếp »

Cập nhật tiêu chuẩn dụng cụ nấu nướng của EU EN 12983

Vào ngày 22 tháng 2 năm 2023, Ủy ban Tiêu chuẩn Châu Âu đã phát hành phiên bản mới của tiêu chuẩn đồ dùng nhà bếp EN 12983-1:2023 và EN 12983-2:2023, thay thế cho tiêu chuẩn cũ EN 12983-1:2000 và CEN/TS 12983-2: 2005 , các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng của các quốc gia thành viên EU sẽ bị bãi bỏ muộn nhất là vào tháng 8. Tiêu chuẩn dụng cụ nấu ăn mới tích hợp nội dung thử nghiệm của tiêu chuẩn ban đầu và bổ sung một số thử nghiệm hiệu suất liên quan đến lớp phủ.

Đọc tiếp »