CPSC cập nhật tiêu chuẩn kiểm tra an toàn giường trẻ em

Ngày 9 tháng 5 năm 2023, CPSC đã ban hành quy định cuối cùng sửa đổi 16 CFR 1222, Tiêu chuẩn cho các giường trẻ em. Sửa đổi này sẽ cập nhật tiêu chuẩn bắt buộc để áp dụng ASTM F2906-2023, với các sửa đổi phù hợp. Quy định sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8 năm 2023, nếu không có ý kiến ​​phản đối quan trọng trong vòng 30 ngày.

cpsc cap nhat tieu chuan kiem tra an toan giuong tre em

CPSC đã sửa đổi phương pháp kiểm tra cho tiêu chuẩn an toàn giường trẻ em 16 CFR 1222 bằng cách áp dụng tiêu chuẩn ASTM F2906-23.

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2023, CPSC đã phát hành quy định cuối cùng sửa đổi 16 CFR 1222 “Tiêu chuẩn an toàn giường trẻ em”, trong đó sửa đổi này sẽ cập nhật tiêu chuẩn bắt buộc để áp dụng ASTM F2906-2023 và đã được sửa đổi phù hợp. Nếu trong vòng 30 ngày không có ý kiến phản đối quan trọng, quy định sửa đổi này sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 5 tháng 8 năm 2023.

Kể từ ngày 5 tháng 8 năm 2023, các sản phẩm giường trẻ em xuất khẩu sang Hoa Kỳ cần phải được kiểm tra theo tiêu chuẩn 16 CFR 1222 & ASTM F2906-2023 và cấp chứng chỉ CPC.

CTT đang nghiên cứu khả năng thực hiện tiêu chuẩn 23 mới.

Nguồn: https://public-inspection.federalregister.gov/2023-09772.pdf

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab