Đào tạo và tư vấn kỹ thuật

Trong quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế, cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt. Doanh nghiệp không chỉ đương đầu với những thay đổi của môi trường bên ngoài mà còn phải không ngừng tối ưu hóa nguồn lực bên trong. Các dịch vụ đào tạo và tư vấn kỹ thuật của CTT có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho khách hàng.

Phạm vi dịch vụ

– Dịch vụ đào tạo

– Dịch vụ thiết lập phòng thí nghiệm

– Dịch vụ kiểm định