Dịch vụ kiểm định

CTT có đội ngũ dịch vụ giám định chuyên nghiệp, có thể đáp ứng kịp thời và nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho sản phẩm và đáp ứng yêu cầu của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ kiểm tra trước khi sản xuất, kiểm tra đang thực hiện, kiểm tra trước khi giao hàng, cũng như các dịch vụ giám sát vận chuyển. Chúng tôi có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm, bao bì, số lượng và các chỉ số khác của khách hàng, tránh tổn thất của khách hàng và tranh chấp thương mại, đồng thời đảm bảo sản phẩm của bạn nhanh chóng thâm nhập thị trường quốc tế.