Quy định của Đức về Vật liệu tiếp xúc với thực phẩm

Đức có quy định mới về thực phẩm LFGB thay thế LMBG vào tháng 9 năm 2005, là văn bản pháp lý quan trọng nhất về quản lý vệ sinh thực phẩm và sản phẩm phải vượt qua bài kiểm tra của LFGB để được phép bán tại thị trường Đức.