Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em (CPC)

Gần đây thường xuyên xảy ra trường hợp sản phẩm bị xóa khỏi amazon (Mỹ) do không có chứng chỉ CPC. Các sản phẩm bị loại bỏ bao gồm nhiều danh mục như đồ chơi trẻ em, đồ trang sức trẻ em và đồ dùng học tập cho trẻ em.

CTT đã đặc biệt tóm tắt nội dung liên quan của giấy chứng nhận CPC, hy vọng sẽ cung cấp cho bạn một hướng dẫn thuận tiện và chu đáo kịp thời.

giay chung nhan san pham danh cho tre em CPC

Phần 1: Giới thiệu về CPC

CPC là gì?

CPC (Giấy chứng nhận sản phẩm dành cho trẻ em) bắt nguồn từ quy định bắt buộc CPSIA (Đạo luật cải thiện an toàn sản phẩm tiêu dùng). Quy định yêu cầu phải ban hành chứng nhận bằng văn bản, trong đó nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu chứng nhận rằng sản phẩm dành cho trẻ em của họ tuân thủ tất cả các quy tắc an toàn dành cho sản phẩm dành cho trẻ em hiện hành dựa trên kết quả kiểm tra đạt yêu cầu do phòng thí nghiệm bên thứ ba được CPSC công nhận thực hiện.

Sản phẩm nào cần có chứng chỉ CPC

Sản phẩm dành cho trẻ em, sản phẩm tiêu dùng được thiết kế hoặc chủ yếu dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống.

Ai phải có chứng chỉ CPC?

Nhà nhập khẩu phải có CPC cho các sản phẩm được sản xuất ở nước ngoài và nhà sản xuất Hoa Kỳ phải có CPC cho các sản phẩm được sản xuất trong nước.

Ai phải chịu trách nhiệm về CPC?

Nhà nhập khẩu Hoa Kỳ hoặc nhà sản xuất nội địa Hoa Kỳ luôn chịu trách nhiệm pháp lý về việc ban hành CPC, ngay cả khi phòng thử nghiệm bên thứ ba hoặc bên thứ ba khác hỗ trợ soạn thảo CPC.

Những yếu tố nào cần có trong CPC?

Nhận dạng sản phẩm được bao gồm trong giấy chứng nhận này:

Mô tả (các) sản phẩm được chứng nhận này bao gồm đủ chi tiết để khớp với chứng chỉ cho từng sản phẩm mà nó bao gồm và không có sản phẩm nào khác.

Trích dẫn từng quy tắc an toàn sản phẩm dành cho trẻ em của CPSC mà sản phẩm này đang được chứng nhận:

Giấy chứng nhận phải xác định riêng từng quy tắc an toàn sản phẩm dành cho trẻ em được áp dụng cho sản phẩm dành cho trẻ em đó.

Nhận dạng nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất trong nước chứng nhận sự tuân thủ của sản phẩm:

Cung cấp tên, địa chỉ gửi thư đầy đủ và số điện thoại của nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất nội địa Hoa Kỳ xác nhận sản phẩm.

Thông tin liên hệ của cá nhân duy trì hồ sơ kết quả kiểm tra:

Cung cấp tên, địa chỉ gửi thư đầy đủ, địa chỉ e-mail và số điện thoại của người duy trì hồ sơ kiểm tra để hỗ trợ chứng nhận.

Ngày và nơi sản xuất sản phẩm này:

Đối với (các) ngày sản xuất sản phẩm, hãy cung cấp ít nhất là tháng và năm. Đối với nơi sản xuất, hãy cung cấp ít nhất thành phố (hoặc khu vực hành chính), tiểu bang (nếu có) và quốc gia nơi sản phẩm được sản xuất hoặc lắp ráp cuối cùng. Nếu cùng một nhà sản xuất hoạt động ở nhiều địa điểm trong cùng một thành phố, hãy cung cấp địa chỉ đường phố của nhà máy.

Cung cấp (các) ngày và địa điểm khi sản phẩm bị lãng phí để tuân thủ (các) quy tắc an toàn sản phẩm tiêu dùng được trích dẫn ở trên:

Cung cấp (các) địa điểm của thử nghiệm và (các) ngày của (các) thử nghiệm hoặc (các) báo cáo thử nghiệm làm cơ sở cho chứng nhận.

Xác định bất kỳ bên thứ ba nào, phòng thí nghiệm được CPSC công nhận mà chứng chỉ phụ thuộc vào việc kiểm tra:

Cung cấp tên, địa chỉ gửi thư đầy đủ và số điện thoại của phòng thí nghiệm. Các nhà sản xuất lô nhỏ đã đăng ký không bắt buộc bên thứ ba kiểm tra sản phẩm của họ theo các yêu cầu nhất định về an toàn sản phẩm dành cho trẻ em phải bao gồm số đăng ký do CPSC cung cấp trong phần này của CPC. (Các sản phẩm được sản xuất bởi các nhà sản xuất lô nhỏ đã đăng ký vẫn phải tuân thủ các quy tắc hiện hành về an toàn sản phẩm dành cho trẻ em.).\

Phần 2 Tôi có thể nhận CPC như thế nào?


Quá trình
CTT có thể giúp
1Cung cấp sản phẩm và thông tin thử nghiệm cho phòng thí nghiệm của bên thứ ba•CTT là phòng thí nghiệm của bên thứ ba được CPSC công nhận.
2Xác nhận các quy định/tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm•CTT có thể giúp bạn lựa chọn và xác nhận các quy định/tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm.
3Thử nghiệm sản phẩm và phát hành báo cáo•Kết quả của báo cáo thử nghiệm phải phù hợp.
4Phát hành CPC dựa trên báo cáo tuân thủ• Do CTT soạn thảo: CTT giúp soạn thảo CPC dựa trên thông tin của bạn theo yêu cầu của CPC kèm theo phí.
• Do Khách hàng tự phát hành: CTT cung cấp mô hình CPC miễn phí và tư vấn miễn phí cho bạn.

Phần 3 Các sự cố thường gặp trong Kiểm tra CPC

Theo thống kê các nguyên nhân thất bại trong check hiện nay thì các sự cố thường gặp như sau:

1. Giấy chứng nhận CPC không chứa thông tin của nhà nhập khẩu Hoa Kỳ.

2. Các quy tắc / luật / quy định / tiêu chuẩn kiểm tra không đầy đủ hoặc một số mục bị bỏ sót.

3. Báo cáo thử nghiệm không phải do phòng thí nghiệm bên thứ ba được CPSC công nhận cấp.

4. Báo cáo không đúng sự thật.

Phần 4 Ưu điểm thế mạnh của CTT:

Cơ quan phê duyệt

CTT là phòng thí nghiệm bên thứ ba được CPSC công nhận.

Người mua tin tưởng

CTT được nhiều thương hiệu và thương nhân quốc tế công nhận và tin tưởng.

Danh tiếng chuyên nghiệp

CTT, sở hữu kinh nghiệm và nguồn lực phong phú trong việc thử nghiệm sản phẩm dành cho trẻ em và chứng nhận CPC, có thể giúp sản phẩm của bạn bán suôn sẻ trên amazon.

CTT chính thức trở thành nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Amazon

ctt tro thanh nha cung cap ben thu ba cua amazon

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab