Chứng nhận chuyên môn

CTT biết rõ nhu cầu của khách hàng về kết quả kiểm tra chính xác và đáng tin cậy cũng như hậu quả nghiêm trọng của kết quả không chính xác. Vì vậy, nhóm CTT tin tưởng vào “Sự tự tin thông qua công nghệ” và triển khai hệ thống QA để đạt được mục tiêu này. Hệ thống được thiết lập theo tiêu chuẩn ISO 17025 và quan trọng hơn là xác định và tuân theo các phương pháp thực hành tốt của các phòng thí nghiệm bên thứ 3 hàng đầu.

Là một người mới tham gia thị trường, CTT đã phải đối mặt với câu hỏi của khách hàng về tính chính xác của dữ liệu khi dữ liệu của họ khác với các phòng thí nghiệm khác. Lúc đầu, nhóm kỹ thuật coi đây là cơ hội để trau dồi công nghệ của chúng tôi, và gần đây nó thường trở thành cơ hội để chứng minh khả năng cung cấp dịch vụ thử nghiệm chuyên nghiệp của CTT. Bằng cách thực hiện các biện pháp QA được chỉ ra ở bên phải, chúng tôi đang nỗ lực xây dựng niềm tin của khách hàng đối với nghề nghiệp của CTT và sẽ không bao giờ dừng lại.

Chứng nhận chuyên môn

Guangdong Consumer Testing Technology Co., Ltd. 17020  (View)

Guangdong Consumer Testing Technology Co., Ltd. 17025  (View)

Shenzhen Zhongding Testing Technology Co., Ltd. 17020  (View)

Shenzhen Zhongding Testing Technology Co., Ltd. 17025 (View)

Zhejiang Consumer Testing Technology Co., Ltd. 17025 (View)

Fujian Consumer Testing Technology Co., Ltd. 17025 (View)

Anhui Consumer Testing Technology Co., Ltd. 17025 (View)

Guangdong Consumer Testing Technology Co., Ltd.   (View)

Zhejiang Consumer Testing Technology Co., Ltd.(View)

Guangdong Consumer Testing Technology Co., Ltd.   (View)

Zhejiang Consumer Testing Technology Co., Ltd.  (View)

Fujian Consumer Testing Technology Co., Ltd. 17025 (View)

Consumer Testing Technology Co., Ltd.  (Vietnam) (View)