Lịch sử phát triển

2006
 • Công ty kỹ thuật kiểm định Zhongdinh được thành lập tại Trường An - Quảng Đông
2007 - 2008
 • Được CMA, CNAS và CPSC công nhận
2009 - 2010
 • Chuyển đến Khu công nghệ cao Hồ Tùng Sơn Đông Quan
 • Thiết lập nền tảng thử nghiệm công khai Songshan Lake
 • Chi nhánh đầu tiên được thành lập tại Chiết Giang
2011 - 2012
 • Thêm dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm
 • Trở thành đơn vị giám sát thị trường thực phẩm và lấy mẫu được ủy quyền bởi Cục Quân lý Công nghiệp và Thương mại Đồng Quan
2013 - 2014
 • Thêm dịch vụ kiểm tra môi trường
 • Trung tâm thử nghiệm Zhongding tại trụ sở chính Đông Quan chính thức khai trương
2015 - 2016
 • Dongguan Zhongding đạt chứng chỉ kiểm tra chất lượng và an toàn của các sản phẩm nông nghiệp (CATL)
 • Dongguan Zhongding giành được chứng nhận "doanh nghiệp công nghệ cao"
2017 - 2018
 • Mở rộng và năng cấp các phòng thi nghiệm & Dongguan Zhongding,
 • Zhejiang Zhongding và Fujian Zhongding
 • Đạt chứng nhận thực phẩm xanh, nông sản sạch ô nhiễm, cơ quan kiếm nghiệm sản phẩm chỉ dẫn địa lý
 • Thêm dịch vụ kiểm tra mỹ phẩm
2019 - 2020
 • Trở thành nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được Amazon phê duyệt
 • Fujian Guoding, Zhejiang Zhongding và Tianjin Zhongding da giành được chứng chỉ Doanh nghiệp cao Thăm Quyền
 • Zhongding đã được tạp chứng chỉ của "Cơ quan kiem tra thực phẩm không trong bán ở Thâm Quyền
 • Phòng thí nghiệm CTT Việt Nam chính thức khai trương. Công ty TNHH kỹ thuật kiểm định hàng liều dung
2021
 • Dongguan Zhongding đổi tên thành “Công ty TNHH Kỹ thuật kiểm định Zhongding Quảng Đông
 • Thực hiện Dự án Sản xuất Tinh gọn trong Phòng thí nghiệm (LEAN)
 • Hệ thống Quản lý Phòng thí nghiệm (LIMS) và Hệ thống Quản lý Khách hàng (CRM) đang hoạt động hoàn chính
 • Thâm Quyền Chongding đã giành được chứng chỉ doanh nghiệp cao"