Nguyên liệu nhựa tiếp xúc với thực phẩm khó xuất khẩu sang EU

Vào ngày 3 tháng 9 năm 2020, Liên minh Châu Âu (EU) đã công bố Quy định EU 2020/1245. Để sửa đổi và điều chỉnh Quy định EU 10/2011 về vật liệu nhựa. Và các vật phẩm tiếp xúc với thực phẩm. Luật mới có hiệu lực vào ngày 23 tháng 9 năm 2020.

Đạo luật toàn diện này bao gồm những thay đổi quan trọng đối với Phụ lục I, II, IV và V của Quy định về Nhựa Tiếp xúc với Thực phẩm. 

Nội dung sửa đổi như sau:

Phần

Chi tiết

Phụ lục I

‘Liên minh danh sách các chất được phép’

Một số mặt hàng trong danh sách các chất được phép đã được sửa đổi. Và có thêm ba chất mới bổ sung. Hiện tại, có 1077 chất được phép trong danh sách

Phụ lục II

‘Hạn chế đối với vật liệu và vật phẩm bằng nhựa’

(1) Danh sách các chất di chuyển kim loại:

Số lượng yêu cầu di chuyển kim loại đã tăng lên 24. Danh sách xác định giới hạn di chuyển cụ thể (SML) đối với 19 chất. Trong đó một số chất phải tuân theo các điều kiện nhất định và thêm 5 chất. Mà việc di chuyển của chúng phải tuân theo Điều 11(3 ) và 12.

(2) Amin thơm bậc một (PAA):

  • <0,002 mg/kg đối với mỗi amin thơm chính (PAA) được liệt kê trong Phụ lục 8 đến mục 43 của Phụ lục XVII của Quy định (EC) 1907/2006 Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH) khi không có giới hạn di chuyển trong Phụ lục I.
  • <0,01 mg/kg đối với tổng PAAS không được liệt kê trong Phụ lục 8 đến mục 43 của Phụ lục XVII của REACH khi không có giới hạn di chuyển trong Phụ lục I.

Phụ lục IV

‘Tuyên bố tuân thủ’

Sửa đổi Tuyên bố Tuân thủ:

(1) Thông tin đầy đủ liên quan đến các chất được sử dụng hoặc các sản phẩm phân hủy của chúng. Mà các hạn chế và/hoặc thông số kỹ thuật được nêu trong Phụ lục I, II của Quy định. Để cho phép các nhà khai thác kinh doanh tiếp theo đảm bảo tuân thủ Quy định.

(2) Ở giai đoạn trung gian, thông tin này phải bao gồm việc nhận biết và lượng chất trong nguyên liệu. Chịu sự hạn chế trong Phụ lục II, hoặc độc tính di truyền chưa được loại trừ. Và bắt nguồn từ việc sử dụng có chủ ý trong giai đoạn sản xuất vật liệu trung gian đó. Và có thể có mặt với lượng có thể dự đoán trước dẫn đến sự thôi nhiễm từ vật liệu cuối cùng vượt quá 0,00015 mg/kg thực phẩm hoặc mô phỏng thực phẩm.

Phụ lục V

‘Kiểm tra tuân thủ’

“Các quy tắc về sự di chuyển của vật liệu hoặc thành phần nhựa trong thiết bị hoặc dụng cụ chế biến thực phẩm”:

Khi thử nghiệm thôi nhiễm được thực hiện trong các điều kiện xấu nhất có thể dự đoán được. Và việc chuyển các thành phần từ toàn bộ hoặc thiết bị không vượt quá giới hạn thôi nhiễm. Các bộ phận hoặc vật liệu bằng nhựa có trong thiết bị hoặc dụng cụ sẽ được coi là tuân thủ Quy định. Khi kết quả không tuân thủ Quy định, nó sẽ được xác định xem nguồn gốc của sự không tuân thủ có phải là một bộ phận nhựa tuân theo Quy định hay không.

“Tài liệu và vật phẩm sử dụng nhiều lần”:

Nếu vật liệu hoặc vật phẩm được dự định tiếp xúc nhiều lần với thực phẩm. Thì (các) thử nghiệm thôi nhiễm phải được thực hiện ba lần trên một mẫu duy nhất. Sử dụng một phần chất mô phỏng thực phẩm khác trong mỗi lần. Sau đó, sự tuân thủ của vật liệu hoặc vật phẩm sẽ được xác minh trên cơ sở mức độ thôi nhiễm được tìm thấy trong lần thử nghiệm thứ ba. Và trên cơ sở độ ổn định của vật liệu hoặc vật phẩm từ lần thử nghiệm thôi nhiễm thứ nhất đến lần thử nghiệm thôi nhiễm thứ ba. Độ ổn định của vật liệu sẽ được coi là không đủ. Nếu quan sát thấy sự thôi nhiễm trên mức phát hiện trong bất kỳ phép thử nào trong ba phép thử thôi nhiễm. Và tăng từ phép thử thôi nhiễm đầu tiên đến phép thử thôi nhiễm thứ ba. Trong trường hợp không đủ độ ổn định, sự tuân thủ của vật liệu sẽ không được thiết lập. Ngay cả trong trường hợp giới hạn thôi nhiễm cụ thể không bị vượt quá trong bất kỳ thử nghiệm nào trong ba thử nghiệm.

“Các điều kiện được chuẩn hóa để kiểm tra quá trình di chuyển tổng thể”:

(1) Số thử nghiệm mới OMO (40°C, 30 phút) đối với mọi tiếp xúc với thực phẩm ở nhiệt độ phòng. Hoặc lạnh trong thời gian không quá 30 phút;

(2) Các từ ‘hoặc lúc hồi lưu’ đã được thêm vào các điều kiện thử nghiệm trong OM4.

 

nhua tiep xuc thuc pham

Lưu ý nhỏ:

EU 10/2011 quy định hầu hết các sản phẩm nhựa tiếp xúc với thực phẩm. Các sản phẩm nhựa tiếp xúc với thực phẩm được đưa ra thị trường. Phải được sản xuất theo thực hành sản xuất tốt và tuân thủ các yêu cầu quy định. EU 10/2011 đã được sửa đổi liên tục kể từ khi ban hành và các quy định đã được sửa đổi tổng cộng 15 lần. Khi Liên minh Châu Âu ngày càng chú ý đến sự an toàn của các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm. Trong những năm gần đây, các yêu cầu đối với vật liệu ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn. 

Ví dụ: 

Việc sửa đổi các yêu cầu về độ ổn định của các sản phẩm có thể tái sử dụng đã thêm phán quyết không đủ tiêu chuẩn về “vật liệu không ổn định” với sự di chuyển ngày càng tăng.

CTT nhắc nhở các công ty xuất khẩu sang EU. Hoàn thành việc xác minh tuân thủ các quy định mới càng sớm càng tốt. Đồng thời điều chỉnh kịp thời các quy trình sản phẩm. Hoặc cập nhật việc sử dụng các chất phụ gia tương ứng. Để đảm bảo rằng các sản phẩm tuân thủ các yêu cầu quy định mới nhất. Của Quy định về nhựa tiếp xúc với thực phẩm của EU (EU 10/2011).

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab