Quy định Canada đối với trang sức & phụ kiện

Quy định Canada đối với trang sức & phụ kiện

SOR/2016-168 

Quy định về trang sức dành cho trẻ em’ (SOR/2016-168) đã quy định rằng tổng hàm lượng chì không được vượt quá 600ppm và lượng chì hòa tan không được vượt quá 90ppm đối với trang sức dành cho trẻ em đến 15 tuổi. Từ Health Canada, giới hạn này sẽ nghiêm ngặt hơn. Ngoài ra, “Quy định về Sản phẩm Chứa Thủy ngân” (SOR/2014-254) đã được xuất bản và hàm lượng cadmium được đề xuất trong đồ trang sức dành cho trẻ em không được vượt quá 130ppm.

Quy định/tiêu chuẩnChấtYêu cầu
Quy định về Trang sức Trẻ em SOR/2018-82Chì90 mg/kg
Cadmium (Nếu đồ trang sức trẻ em là một bộ phận nhỏ khi tác dụng lực không quá 4,45 N)130 mg/kg
Sản Phẩm Chứa Quy Định Thủy Ngân (SOR/2014-254)Thủy ngân1000 mg/kg hoặc phải dán nhãn trên sản phẩm và bao bì (nếu sản phẩm quá nhỏ thì chỉ cần dán nhãn trên bao bì ).

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab