Quy định châu Âu đối với đồ chơi

Điều quan trọng nhất là Chỉ thị An toàn Đồ chơi 2009/48/EC tại Liên minh Châu Âu quy định các yêu cầu về chất lượng và quy trình đánh giá sự phù hợp, tất cả đồ chơi vào thị trường EU phải đáp ứng các yêu cầu của chỉ thị này. Tuy nhiên, chỉ thị chỉ đề cập đến các mục tiêu chính và yêu cầu cơ bản của đồ chơi, không đề cập đến các chi tiết kỹ thuật. Các chi tiết kỹ thuật cụ thể được xác định bằng cách hài hòa tiêu chuẩn EN 71 sê-ri và EN 62115. Tiêu chuẩn sê-ri EN 71 quy định các yêu cầu về hiệu suất vật lý, tính dễ cháy, ghi nhãn và EN 62115 quy định các yêu cầu an toàn của đồ chơi điện. Ngoài ra, đồ chơi phải tuân thủ các quy định khác của EU, chẳng hạn như quy định Reach, quy định POP, chỉ thị RoHS, v.v.

quy dinh chau au doi voi do choi
Quy định /Tiêu chuẩnTên tiêu chuẩnNội dung
2009/48/ECChỉ thị về An toàn Đồ chơiLuật pháp của EU nhằm mục đích đảm bảo rằng đồ chơi đáp ứng các yêu cầu an toàn thuộc hàng nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Chỉ thị về an toàn đồ chơi 2009/48/EC (còn được gọi là “TSD”) đưa ra các tiêu chí an toàn mà đồ chơi phải đáp ứng trước khi có thể bán trên thị trường ở Liên minh Châu Âu
EN 71-1Tính chất cơ học và vật lýTiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử đối với đồ chơi dành cho trẻ em ở các nhóm tuổi khác nhau từ sơ sinh đến 14 tuổi.
EN 71-2Tính bắt lửaTiêu chuẩn này quy định các loại vật liệu dễ cháy bị cấm sử dụng trong tất cả đồ chơi và các yêu cầu liên quan đến tính dễ cháy của một số đồ chơi khi chúng tiếp xúc với nguồn lửa nhỏ
EN 71-3Di chuyển các yếu tố nhất địnhTiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử nghiệm và giới hạn di chuyển của 19 nguyên tố kim loại nặng hòa tan từ các vật liệu có thể tiếp cận được sử dụng trong đồ chơi
EN 71-4Bộ thí nghiệm hóa học và các hoạt động liên quanTiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về lượng tối đa và trong một số trường hợp, nồng độ tối đa của một số chất và hỗn hợp được sử dụng trong các bộ thí nghiệm cho hóa học và các hoạt động liên quan
EN 71-5Đồ chơi hóa học (bộ) không phải là bộ thí nghiệmTiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm đối với các chất và vật liệu được sử dụng trong (bộ) đồ chơi hóa học không phải là bộ đồ chơi thử nghiệm
EN 71-7Sơn  bằng ngón tay – Yêu cầu và phương pháp thử nghiệmTiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với các chất và vật liệu được sử dụng trong sơn ngón tay
EN 71-8Đồ chơi vận động dùng trong gia đìnhTiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm đối với đồ chơi vận động sử dụng trong gia đình thường được gắn vào hoặc kết hợp với xà ngang và đồ chơi tương tự dành cho trẻ em dưới 14 tuổi chơi trên hoặc bên trong và thường được thiết kế để chịu tải trọng của một hoặc nhiều trẻ em
EN 71-9Quy định về hợp chất hóa học hữu cơ Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với sự di chuyển hoặc hàm lượng của một số hợp chất hóa học hữu cơ nguy hiểm từ/trong một số đồ chơi và vật liệu đồ chơi
EN 71-10Hợp chất hóa học hữu cơ-Chuẩn bị mẫu và chiết xuấtTiêu chuẩn này quy định các quy trình chuẩn bị và chiết mẫu để thiết lập sự giải phóng hoặc hàm lượng các hợp chất hữu cơ từ những đồ chơi đáp ứng các yêu cầu trong EN 71-9
EN 71-11Hợp chất hóa học hữu cơ-Phương pháp phân tíchTiêu chuẩn này quy định các phương pháp phân tích các chất chiết xuất từ vật liệu đồ chơi và đồ chơi được chuẩn bị theo quy trình lấy mẫu  trong EN 71-10, để cho phép đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu về hóa chất được quy định trong EN 71-9
EN 71-12N-Nitrosamine và các chất N-nitrosatableTiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm để xác định N-nitrosamine và chất N-nitrosatable bị hạn chế trong đồ chơi dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi hoặc trong các đồ chơi khác và các bộ phận của đồ chơi được thiết kế để đưa vào miệng
EN 71-13Trò chơi cờ kích thích khứu giác, bộ mỹ phẩm và trò chơi kích thích vị giácTiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với các trò chơi cờ khứu giác, trò chơi cờ cảm giác, bộ dụng cụ thẩm mỹ và bộ dụng cụ cảm giác
EN 71-14Bạt nhún cho sử dụng trong nướcTiêu chuẩn này  chỉ định các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm đối với mục đích sử dụng trong gia đình, thiết bị truy cập của chúng  và vỏ bọc của chúng, dành cho mục đích sử dụng ngoài trời và/hoặc trong nhà trên mặt đất  của một người tại một thời điểm
EN 62115An toàn Đồ chơi điệnTiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn điện đối với đồ chơi, chẳng hạn như đánh dấu và hướng dẫn, nguồn điện vào, hệ thống sưởi và hoạt động bất thường, độ bền điện ở nhiệt độ hoạt động, khả năng chống ẩm, độ bền điện ở nhiệt độ phòng, độ bền cơ học, kết cấu, bảo vệ dây điện và dây điện, các bộ phận , vít và kết nối, khoảng hở và chiều dài đường rò, khả năng chống nóng và lửa, bức xạ, độc tính và các mối nguy hiểm tương tự, v.v.

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab