Quy định CHN đối với đồ chơi

Kể từ tháng 1 năm 2016, loạt Tiêu chuẩn an toàn đồ chơi bắt buộc của Trung Quốc GB 6675 (GB 6675.1, GB 6675.2, GB 6675.3,GB 6675.4, GB 6675.12, GB 6675.13, GB 6675.14, GB 2014) bắt đầu được triển khai. Các tiêu chuẩn Sê-ri GB 6675 quy định các yêu cầu an toàn cơ bản như tính chất cơ học và vật lý của đồ chơi, tính dễ cháy, tính chất hóa học, tính chất điện, yêu cầu vệ sinh, hiệu suất bức xạ và yêu cầu ghi nhãn, triển khai và giám sát, trách nhiệm pháp lý, v.v., nhưng cũng bao gồm yêu cầu đối với sản phẩm cụ thể. Ngoài ra, GB 19865 quy định các yêu cầu an toàn liên quan đối với đồ chơi điện.

quy định CHN

Quy định / Tiêu chuẩn Tên tiêu chuẩn Nội dung

GB6675.1

Mã cơ bản Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn cơ bản của đồ chơi, việc thực hiện và giám sát, trách nhiệm pháp lý

GB6675.2

Tính chất cơ lý Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử đối với đồ chơi dành cho trẻ em ở các nhóm tuổi khác nhau từ sơ sinh đến 14 tuổi sử dụng.

GB6675.3

Tính bắt lửa Tiêu chuẩn này quy định các loại vật liệu dễ cháy bị cấm trong tất cả các đồ chơi và các yêu cầu liên quan đến tính dễ cháy của một số đồ chơi khi chúng tiếp xúc với nguồn lửa nhỏ.

GB6675.4

Di chuyển các yếu tố nhất định Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử nghiệm và giới hạn di chuyển của 8 nguyên tố kim loại nặng hòa tan từ các vật liệu có thể tiếp cận được sử dụng trong đồ chơi

GB6675.11

Xích đu, cầu trượt và đồ chơi vận động tương tự dùng trong nhà và ngoài trời cho gia đình Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử đối với đồ chơi vận động dùng trong gia đình dành cho trẻ em dưới 14 tuổi

GB6675.12

Đồ chơi xe tay ga Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật an toàn và phương pháp thử đối với đồ chơi xe lắc

GB6675.13

(Bộ) đồ chơi hóa học không phải là bộ thí nghiệm Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử đối với các chất và vật liệu được sử dụng trong (bộ) Đồ chơi hóa học không phải là bộ thí nghiệm

GB6675.14

Sơn ngón tay – Yêu cầu và phương pháp thử nghiệm Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với các chất và vật liệu được sử dụng trong sơn ngón tay

GB 19865

Đồ chơi điện – An toàn Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn điện đối với đồ chơi, chẳng hạn như đánh dấu và hướng dẫn, nguồn điện vào, gia nhiệt và hoạt động không bình thường, độ bền điện ở nhiệt độ vận hành, khả năng chống ẩm, độ bền điện ở nhiệt độ phòng, độ bền cơ học, kết cấu, bảo vệ dây và dây điện, các bộ phận , vít và mối nối, khe hở không khí và chiều dài đường rò, khả năng chống nóng và lửa, bức xạ, độc tính và các nguy cơ tương tự, v.v.

GB 5296,5

Hướng dẫn sử dụng cho sản phẩm được người tiêu dùng quan tâm – Phần 5:Đồ chơi Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc cơ bản về hướng dẫn đồ chơi và các yêu cầu khác như ghi nhãn, hình thức, vị trí, phông chữ và kích thước, v.v.

GB/T 9832

Đồ chơi nhồi bông và vải được may Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với đồ chơi bằng vải và vải nhồi bông được may

GB/T 30400

Yêu cầu vệ sinh an toàn đối với nguyên liệu làm đồ chơi Tiêu chuẩn này quy định định nghĩa, yêu cầu và phương pháp thử đối với vật liệu nhồi làm đầy đồ chơi

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab