Quy định Hoa Kỳ đối với đồ chơi

Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSIA) và Hiệp hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ, đã ban hành Quy tắc an toàn cho người tiêu dùng-An toàn đồ chơi ASTM F963, đây là yêu cầu bắt buộc đối với các sản phẩm đồ chơi để vào Hoa Kỳ.

quy dinh hoa ky doi voi do choi
Quy định/ Tiêu chuẩnTên tiêu chuẩnNội dung
CPSIA(H.R. 4040)Đạo luật Cải thiện An toàn Sản phẩm Tiêu dùngĐạo luật này chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát các vấn đề về an toàn sản phẩm liên quan đến các sản phẩm tiêu dùng chủ yếu dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống
ASTM F963Đặc điểm an toàn tiêu chuẩn cho an toàn đồ chơiThông số kỹ thuật này bao gồm các yêu cầu và bao gồm các phương pháp thử nghiệm đối với đồ chơi dành cho trẻ em dưới 14 tuổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đặc tính cơ học và vật lý, đặc tính dễ cháy, đặc tính hóa học, đặc tính điện, yêu cầu về vi sinh vật, yêu cầu ghi nhãn

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab