Quy định JPN đối với đồ chơi

Luật Vệ sinh Thực phẩm của Nhật Bản quy định các yêu cầu đối với nguyên liệu và thành phẩm đối với đồ chơi trẻ em, các tiêu chuẩn do Hiệp hội Đồ chơi Nhật Bản ban hành cũng được sử dụng rộng rãi. Tiêu chuẩn hiện hành ST 2016 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2016, quy định các tính chất cơ lý, tính dễ cháy, tính chất hóa học và yêu cầu ghi nhãn của đồ chơi. Hãy xem Hiệp hội đồ chơi Nhật Bản đã công bố Tiêu chuẩn an toàn đồ chơi mới ST 2016.

quy dinh jpn doi voi do choi
Quy định /Tiêu chuẩnTên tiêu chuẩnNội dung
ST 2016 Phần 1Tính chất cơ lýTiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử đối với đồ chơi dành cho trẻ em ở các nhóm tuổi khác nhau từ sơ sinh đến 14 tuổi sử dụng.
ST 2016 Phần 2Tính bắt lửaTiêu chuẩn này quy định các loại vật liệu dễ cháy bị cấm trong tất cả các đồ chơi và các yêu cầu liên quan đến tính dễ cháy của một số đồ chơi khi chúng tiếp xúc với nguồn lửa nhỏ.
ST 2016 Phần 3Tính chất hóa họcCác thử nghiệm trong tiêu chuẩn bao gồm:
1. Vấn đề tô màu.
2. 8 yêu cầu về sự thôi nhiễm kim loại nặng đối với lớp sơn phủ lên thân hoặc các bộ phận của đồ chơi (không bao gồm mực in được sử dụng cho hộp đựng bằng giấy) và mực in.
3. Kiểm nghiệm Pb, As, Cd bằng phương pháp so màu.
4. Di chuyển các chất màu.
5. Dư lượng bay hơi.
6. Tiêu thụ thuốc tím.
7.Yêu cầu về hàm lượng formaldehyde trong sản phẩm dệt dùng làm đồ chơi.
8. Các yêu cầu của phthalates đối với “vật liệu dẻo” trong đồ chơi

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab