Quy định quốc tế (ISO) đối với đồ chơi

ISO 8124 là tiêu chuẩn quốc tế hiện hành về an toàn đồ chơi.

Quy định quốc tế (ISO) đối với đồ chơi

Quy định/ Tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

Nội dung

Quốc tế

ISO  8124-1

Tính chất cơ lý

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử đối với đồ chơi dành cho trẻ em ở các nhóm tuổi khác nhau từ sơ sinh đến 14 tuổi

ISO 8124-2

Khả năng bắt lửa

Tiêu chuẩn này quy định các loại vật liệu dễ cháy bị cấm sử dụng trong tất cả đồ chơi và các yêu cầu liên quan đến khả năng bắt lửa của một số đồ chơi khi chúng tiếp xúc với nguồn lửa nhỏ

ISO 8124-3

Di chuyển các yếu tố nhất định

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử nghiệm và giới hạn di chuyển của 8 nguyên tố kim loại nặng hòa tan từ các vật liệu có thể tiếp cận được sử dụng trong đồ chơi

ISO 8124-4

Xích đu, cầu trượt và đồ chơi vận động tương tự dùng trong nhà và ngoài trời cho gia đình

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử đối với đồ chơi vận động dùng trong gia đình dành cho trẻ em dưới 14 tuổi

ISO 8124-5

Xác định hàm lượng tổng của một số nguyên tố trong đồ chơi

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp lấy mẫu và phân hủy trước khi phân tích tổng nồng độ của các nguyên tố antimon, asen, bari, cadmium, crom, chì, thủy ngân và selen từ vật liệu đồ chơi và từ các bộ phận của đồ chơi

ISO 8124-6

Một số este phthalate nhất định trong đồ chơi và các sản phẩm dành cho trẻ em

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định DBP, BBP, DEHP, DNOP, DINP, DIDP và  DIBP trong đồ chơi và sản phẩm dành cho trẻ em

ISO 8124-7

Yêu cầu và phương pháp kiểm tra đối với sơn vẽ bằng ngón tay

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với các chất và vật liệu được sử dụng trong sơn vẽ ngón tay

ISO/TR 8124-8

Nguyên tắc xác định độ tuổi

Tiêu chuẩn này cung cấp các hướng dẫn để xác định độ tuổi thấp nhất mà trẻ bắt đầu chơi với đồ chơi trong các danh mục phụ đồ chơi cụ thể

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab