REACH Phụ lục 17 cập nhật mở rộng

Ngày 8 tháng 5 năm 2023, Ủy ban Liên minh châu Âu đã phát hành chỉ thị sửa đổi (EU) 2023/923, sửa đổi yêu cầu hạn chế chất chì và hợp chất chì trong phụ lục 17 của Nghị định REACH (EC) Số 1907/2006, đồng thời thêm yêu cầu hạn chế cho vật liệu PVC. Chỉ thị sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 28 tháng 5 năm 2023.

REACH Phụ lục 17 cập nhật mở rộng

Danh mục hạn chế chất chì trong Phụ lục 17 của REACH của Liên minh châu Âu đã được mở rộng đối với vật liệu PVC

Ngày 8 tháng 5 năm 2023, Ủy ban Liên minh châu Âu đã ban hành Chỉ thị sửa đổi (EU) 2023/923, sửa đổi yêu cầu hạn chế chất chì và hợp chất chì trong Phụ lục 17 của Nghị định REACH (EC) Số 1907/2006, đồng thời thêm yêu cầu hạn chế cho vật liệu PVC. Chỉ thị sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 28 tháng 5 năm 2023.

Các chi tiết yêu cầu mới được thêm vào chỉ thị như sau:

Chất bị hạn chếĐiều kiện hạn chế mới được thêm vào
Chì và các hợp chất của nó
Số CAS 7439-92-1EC số 231-100-4 
15. Nếu nồng độ chì trong vật liệu PVC bằng hoặc lớn hơn 0,1% (theo trọng lượng), thì không được phép tung ra thị trường hoặc sử dụng trong sản xuất các sản phẩm từ polymer Clorua vinyl hoặc copolymer.
16. Điều 15 có hiệu lực từ ngày 29 tháng 11 năm 2024.
17. Như một trường hợp miễn trừ, Điều 15 không áp dụng cho các sản phẩm PVC có tính đàn hồi được tái chế trước ngày 28 tháng 5 năm 2025.
18. Như một trường hợp miễn trừ, Điều 15 không áp dụng cho các sản phẩm PVC tái chế cứng có nồng độ chì thấp hơn hoặc bằng 1,5% (theo trọng lượng) trước ngày 28 tháng 5 năm 2033, trong các trường hợp sau đây:
a. Các loại tấm và thanh ngoài trời được sử dụng trong công trình xây dựng và kỹ thuật dân dụng, không bao gồm sàn và ban công;
b. Các loại tấm và thanh được sử dụng cho sàn và ban công, với điều kiện PVC tái chế được sử dụng trong lớp trung gian và hoàn toàn bao phủ bởi một lớp PVC hoặc vật liệu khác có nồng độ chì thấp hơn 0,1%;
c. Các loại tấm và thanh được sử dụng trong không gian hoặc khe kín của công trình xây dựng hoặc kỹ thuật dân dụng (không thể tiếp cận trong quá trình sử dụng bình thường, không bao gồm truy cập bảo trì, ví dụ như ống cáp điện);
d. Các loại tấm và thanh được sử dụng trong công trình xây dựng nội thất, với điều kiện bề mặt của tấm hoặc thanh hướng ra phía khu vực chiếm đóng của công trình được sản xuất từ PVC hoặc vật liệu khác có nồng độ chì thấp hơn 0,1%;
e. Các loại ống đa lớp (không bao gồm ống dẫn nước uống), với điều kiện PVC tái chế được sử dụng trong lớp trung gian và hoàn toàn bao phủ bởi một lớp PVC hoặc vật liệu khác có nồng độ chì thấp hơn 0,1%;
f. Các loại phụ kiện ống (không bao gồm phụ kiện ống dẫn nước uống).
Từ ngày 28 tháng 5 năm 2026, PVC tái chế cứng được thu gom từ các loại sản phẩm (a) đến (d) chỉ được sử dụng để sản xuất các sản phẩm của cùng loại nêu trên.
Các nhà cung cấp sản phẩm PVC chứa PVC tái chế cứng có nồng độ chì lớn hơn hoặc bằng 0,1% phải đảm bảo rằng sản phẩm của họ có nhãn rõ ràng, dễ đọc và không thể xóa bỏ: “Chứa chì ≥ 0,1%”. Trong trường hợp không thể đánh dấu trên sản phẩm, phải đánh dấu trên bao bì của sản phẩm.
Những nhà cung cấp sản phẩm PVC chứa PVC tái chế cứng phải cung cấp bằng chứng bằng văn bản cho cơ quan thực thi pháp luật của quốc gia để chứng minh nguồn gốc tái chế của PVC trong sản phẩm này. Chứng chỉ có thể được sử dụng để chứng minh tuyệt đối và thành phần tái chế có thể được truy xuất, chẳng hạn như chứng chỉ phát triển theo tiêu chuẩn EN 15343: 2007 hoặc các tiêu chuẩn tương đương được chấp nhận khác, để xác nhận tuyên bố này cho sản phẩm PVC được sản xuất trong Liên minh châu Âu. Với những sản phẩm nhập khẩu, tuyên bố về nguồn gốc tái chế của PVC phải được kèm theo chứng chỉ xác minh về tính truy xuất và thành phần tái chế được cấp bởi một cơ quan độc lập thứ ba.
Trước ngày 28 tháng 5 năm 2028, Ủy ban sẽ xem xét lại điều này dựa trên thông tin khoa học mới và sửa đổi điều này nếu cần thiết.
19. Như một trường hợp miễn trừ, Điều 15 không áp dụng cho:
a. Tách chất PVC-SiO2 trong pin axit chì, cho đến ngày 28 tháng 5 năm 2033;
b. Các sản phẩm được bao gồm trong Điều 1 phải tuân thủ các miễn trừ được nêu trong Điều 2 đến Điều 5; các sản phẩm được bao gồm trong Điều 7 phải tuân thủ các miễn trừ được nêu trong Điều 8 và Điều 10;
c. Các sản phẩm nằm trong phạm vi của các chỉ thị sau:
i. Nghị định (EC) Số 1935/2004;
ii. Chỉ thị 2011/65/EU;
iii. Chỉ thị 94/62/EC;
iv. Chỉ thị 2009/48/EC.
20. Như một trường hợp miễn trừ, Điều 15 không áp dụng cho các sản phẩm PVC được tung ra thị trường trước ngày 28 tháng 11 năm 2024.

CTT có khả năng làm được, chỉ thị không chỉ định một phương pháp kiểm tra.

Việc sửa đổi này mở rộng phạm vi kiểm soát vật liệu của phụ lục 17 REACH đối với chì và hợp chất của nó. Các doanh nghiệp cần lưu ý các yêu cầu trong chỉ thị sửa đổi này khi sản xuất các sản phẩm chứa vật liệu PVC, và thực hiện các biện pháp cải tiến sản phẩm tương ứng trước ngày 29 tháng 11 năm 2024. Điều này có nghĩa là ngừng sử dụng vật liệu PVC chứa chì vượt quá mức cho phép hoặc sử dụng vật liệu thay thế an toàn.

Nguồn dẫn: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.123.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A123%3ATOC

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab