Thông báo thu hồi sản phẩm đồ chơi Safeguard-CTT-TT-S23002(E)

Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Úc cùng với các quốc gia khác trên thế giới. Có thiết lập các hệ thống thông báo đặc biệt để cung cấp thông tin về sản phẩm mà có thể gây rủi ro cho sức khỏe của con người và an toàn.

thông báo thu hồi sản phẩm đồ chơi

Thông báo thu hồi sản phẩm đồ chơi

Tổng cộng có 35 thông báo về đồ chơi trẻ em đã được khai báo trong EU RAPEX. Đến từ Pháp, Phần Lan, Ba Lan, Ý, Séc, Hy Lạp, Croatia, Luxembourg, Ireland, Slovakia, Latvia, Bỉ và Romania. 2 thông báo trên trang web chính thức của Người Canada khỏe mạnh. 3 thông báo trên trang web chính thức về an toàn sản phẩm của Úc. 2 thông báo trên trang web chính thức của CPSC trong tuần thứ 5 và thứ 8 của năm 2023. Ngoại trừ thông báo trên trang web chính thức về thu hồi sản phẩm an toàn của Úc. Trong đó quốc gia ban đầu của đồ chơi không được đề cập. Có tới 33 thông báo về đồ chơi trẻ em đến từ Trung Quốc trong số tất cả các thông báo đó. Đồ chơi đã được thông báo vì Chứa hoặc dễ bị để sản xuất các bộ phận nhỏ, hàm lượng Phthalates vượt quá mức giới hạn, hàm lượng Boron vượt quá mức giới hạn, v.v.

Để biết thêm chi tiết về thông báo thu hồi sản phẩm đồ chơi xin vui lòng bấm vào đây.

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab