Thông báo thu hồi sản phẩm đồ chơi Safeguard-CTT-TT-S23004

Safeguard-CTT-TT-S23004 Thông báo thu hồi sản phẩm đồ chơi – Cảnh báo thu hồi lần thứ 4 năm 2023

Tuần thứ 13-17 NĂM 2023, RAPEX của EU công bố 54 trường hợp báo cáo đồ chơi, đến từ Síp, Cộng hòa Séc, Slovakia, Pháp, Hungary, Lithuania, Ba Lan, Romania, Thụy Điển, Hà Lan, Pháp, Phần Lan; 3 trường hợp trang web an toàn sản phẩm và tiêu chuẩn của Anh Quốc, 2 trường hợp trang web Bộ Y tế Canada, 1 trường hợp trang web thu hồi sản phẩm an toàn của Úc, 4 trường hợp trang web CPSC của Mỹ. Ngoại trừ trường hợp báo cáo trên trang web thu hồi sản phẩm an toàn của Úc không xác định rõ nước sản xuất đồ chơi, 52 trường hợp liên quan đến Trung Quốc trong tất cả các trường hợp báo cáo còn lại. Các lý do báo cáo bao gồm chứa hoặc dễ sinh ra các bộ phận nhỏ, chứa phthalate vượt quy định, chứa boron vượt quy định,…

Tài liệu cũng có thể xem ở “Cảnh báo thu hồi đồ chơi 2023

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab