Chất liệu tiếp xúc thực phẩm

Vật liệu và vật phẩm dự định tiếp xúc với thực phẩm hoặc đã tiếp xúc với thực phẩm. Hoặc dự định cho mục đích đó, được gọi là Chất liệu tiếp xúc với thực phẩm (FCM). Các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm có thể được cho là sẽ tiếp xúc với thực phẩm. Hoặc chuyển các thành phần của chúng sang thực phẩm trong các điều kiện sử dụng bình thường. Hoặc có thể đoán trước. Sản phẩm bao gồm tất cả các loại bao bì thực phẩm, bộ đồ ăn, đồ dùng nhà bếp, thiết bị chế biến. Mà còn có chất kết dính, vết mực in và các vật liệu phụ trợ khác.

Rất nhiều khu vực và quốc gia như Châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản. Đã đưa ra các quy định nghiêm ngặt về các vật liệu tiếp xúc với thực phẩm. CTT luôn quan tâm đến việc phát triển các quy định này. Chúng tôi không chỉ chuyên về thử nghiệm mà còn cung cấp thông tin, hỏi đáp và đào tạo mới nhất về luật môi trường.

chất liệu tiếp xúc với thực phẩm
Chất liệu tiếp xúc thực phẩm

Thông tin liên quan