Sản phẩm điện và điện tử

Thời đại đang tiến bộ, công nghệ đang phát triển. Tốc độ thay thế của sản phẩm điện tử ngày càng nhanh, ví dụ như ngành điện thoại di động, các nhà sản xuất cạnh tranh có thể được mô tả là đông đúc. Cho dù cạnh tranh như thế nào, đối với người tiêu dùng, họ muốn mua những sản phẩm mong muốn và chất lượng cao. Làm thế nào để có sự cạnh tranh này, đầu tiên là giải phóng mặt bằng chất lượng sản phẩm, tiếp theo là hiệu suất giá cả và các yếu tố khác.

Đồng thời, khi con người ngày càng quan tâm đến sự phát triển lành mạnh và bền vững của môi trường, thị trường ngày nay ngày càng kiểm soát nhiều hơn các sản phẩm điện và điện tử. Trên toàn thế giới, đặc biệt là Châu Âu và Hoa Kỳ và các nước phát triển khác, đã đưa ra các quy định và tiêu chuẩn về an toàn sản phẩm điện. Các yêu cầu cụ thể của các tiêu chuẩn và quy định này khác nhau giữa các quốc gia và các sản phẩm điện và điện tử phải chứng minh rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định an toàn điện của địa phương để được bán tại địa phương.

Phát triển các sản phẩm điện và điện tử chất lượng cao nhất, xanh, an toàn và tiết kiệm năng lượng là nhu cầu và xu hướng của thị trường hiện nay, CTT có đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và trang thiết bị tiên tiến, có thể cung cấp dịch vụ kiểm tra các sản phẩm điện và điện tử tiết kiệm và hiệu quả để đảm bảo sản phẩm của bạn đáp ứng yêu cầu của khách hàng. thị trường mục tiêu của bạn và yêu cầu của người mua.

Thông tin liên quan

– Chứng nhận Sản phẩm Điện và Điện tử

– Yêu cầu kiểm tra vật liệu tiếp xúc với thực phẩm trong E&E

– Yêu cầu E&E xanh toàn cầu