Trang phục và Dệt may

Là những sản phẩm tiêu dùng quan trọng, hàng dệt may sẽ tiếp xúc lâu dài với người tiêu dùng và người tiêu dùng sẽ đặc biệt quan tâm đến chất lượng và sự an toàn của hàng dệt may. Với tần suất giám sát chất lượng ngày càng tăng và các chính sách bảo vệ môi trường và sinh thái ngày càng nghiêm ngặt ở các quốc gia khác nhau, các doanh nghiệp dệt may đang có nhu cầu cấp thiết về kiểm soát chất lượng toàn diện và chuyên nghiệp hơn để tạo ra các sản phẩm cạnh tranh hơn để thích ứng với môi trường tiêu dùng mới và nâng cấp quy định. .

CTT không chỉ đạt được chứng nhận kiểm định của các cơ quan có liên quan trong nước và quốc tế, mà còn giành được sự công nhận của nhiều thương hiệu và nhà bán lẻ nổi tiếng trên thế giới. Chúng tôi sẽ cung cấp tư vấn kỹ thuật, đào tạo và hội thảo để chúng tôi có thể chia sẻ kịp thời với bạn về các động lực pháp lý mới nhất, thu hồi sản phẩm, cập nhật tiêu chuẩn, công nghệ tiên tiến của ngành may mặc & dệt may. Hãy để bạn dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của người mua quốc tế.

Các hạng mục kiểm tra chúng tôi cung cấp bao gồm: Nhãn hàm lượng sợi, Nhãn chăm sóc, Phân tích hàm lượng sợi, Độ ổn định kích thước, Độ bền màu, Kiểm tra hiệu suất vật lý, Kiểm tra chức năng, Kiểm tra chất bị hạn chế, Kiểm tra hiệu suất an toàn, v.v.

Thông tin liên quan