Trang sức và Phụ kiện

Trang sức tô điểm thêm vẻ đẹp cho cuộc sống của chúng ta. Trong thời đại làm nổi bật cá tính, tất cả các loại trang sức đang nổi lên. Đồ trang sức tiếp xúc trực tiếp và chặt chẽ với da và tăng thêm độ bóng cho bạn. Tuy nhiên, nó sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn nếu trang sức chứa các chất độc hại hoặc nguy hiểm tiềm ẩn khác. Do đó, nhiều quy định và tiêu chuẩn khác nhau đã được ban hành hoặc thực thi để hạn chế các chất độc hại và an toàn vật lý trong đồ trang sức ở nhiều quốc gia, chẳng hạn như EU, Hoa Kỳ, Canada và Trung Quốc. Chúng khác nhau về phạm vi, yêu cầu và giới hạn mặc dù mục đích của chúng là giống nhau.

Công ty TNHH Công nghệ Thử nghiệm Tiêu dùng (CTT) là một tổ chức chuyên nghiệp hàng đầu trong ngành thử nghiệm. CTT đã phát hiện ra trong nhiều năm, đã sở hữu thành công công nghệ thiết bị xuất sắc và những người chuyên nghiệp. Ngoại trừ các mục được quy định trong các quy định hoặc tiêu chuẩn, CTT có thể cung cấp nhiều đánh giá hiệu suất chất lượng, chẳng hạn như độ bền, độ xỉn màu, theo yêu cầu của bạn. Do đó, chúng tôi có khả năng cung cấp thử nghiệm một cửa cho sản phẩm của bạn!

Thông tin liên quan