Thuốc nhuộm AZO

Giới thiệu về thuốc nhuộm AZO

Thuốc nhuộm azo là hợp chất hữu cơ. Có chứa ít nhất một nhóm azo ―N = N― trong cấu trúc phân tử của chúng. Một số loại thuốc nhuộm azo có thể bị phân hủy trong điều kiện khử. Hoặc thông qua hệ thống enzym của chính cơ thể để giải phóng các amin thơm. Chỉ những amin thơm gây ra gây ung thư hoặc gây dị ứng được quan tâm rộng rãi.

Ứng dụng

Thuốc nhuộm Azo chiếm 60-70% tất cả các loại thuốc nhuộm tổng hợp. Thường được sử dụng làm chất tạo màu thương mại. Thuốc nhuộm Azo được sử dụng rộng rãi để xử lý hàng dệt may, đồ da. Và cũng được sử dụng trong sơn công nghiệp, mực in, vecni, chất dẻo, bút màu và các sản phẩm khác.

Tác hại

Các amin thơm có thể di chuyển từ quần áo và đồ da và được hấp thụ qua da những nơi tiếp xúc trực tiếp và lâu dài. Một số loại thuốc nhuộm Azo có thể trải qua quá trình phân cắt khử trong cơ thể sống thành các amin thơm gây ung thư. Dẫn đến chúng trở thành vật liệu gây nguy hiểm cho sức khỏe và có đặc tính gây ung thư hoặc gây đột biến.

thuốc nhuộm AZO

Hạn chế

REACH Phụ lục XVII

Thuốc nhuộm azo có thể giải phóng một hoặc nhiều trong số 22 amin thơm ở nồng độ có thể phát hiện được. Trên 30ppm (mỗi loại) trong thành phẩm hoặc trong các thành phần đã nhuộm. Không được sử dụng trong các sản phẩm dệt và đồ da có thể tiếp xúc trực tiếp và lâu dài với da người hoặc khoang miệng.

GB 18401-2010 Quy tắc kỹ thuật an toàn chung quốc gia Trung Quốc cho Sản phẩm dệt may

Thuốc nhuộm azo có thể giải phóng một hoặc nhiều trong số 24 amin thơm nhất định. Trong quần áo, đồ trang trí và đồ dệt gia dụng bị cấm (Giới hạn ≤ 20 ppm mỗi loại).

GB 31701-2015 Quy tắc kỹ thuật an toàn của Sản phẩm dệt may cho Trẻ sơ sinh và Trẻ em

Thuốc nhuộm azo có thể giải phóng một hoặc nhiều trong số 24 amin thơm nhất định. Trong đồ dệt của trẻ sơ sinh và trẻ em bị cấm (Giới hạn ≤ 20 ppm mỗi loại).

GB 20400-2006 Giới hạn các Vấn đề có hại trong Da và Lông thú

Thuốc nhuộm azo có thể giải phóng một hoặc nhiều trong số 23 amin thơm nhất định. Ở nồng độ có thể phát hiện được, không được vượt quá 30 ppm (mỗi loại) trong các sản phẩm da và lông thú sử dụng hàng ngày.

TIN TỨC CHUYÊN NGÀNH

Cập nhật thông tin về ngành kiểm định, công nghiệp, xuất nhập khẩu...

THÔNG BÁO KIỂM ĐỊNH

Cập nhật thông báo từ các tổ chức chứng nhận kiểm soát chất lượng

TIN TỨC DOANH NGHIỆP

Cập nhật thông tin mới nhất từ CTT Lab