Thông tin hoạt động

Trang chủ - Tin tức

Testing Promotion for Holiday Products

Nguồn: 中鼎检测 Ngày: 2021-08-16 Duyệt qua: 506

Testing Promotion for Holiday Products

It is getting closer and closer to Halloween day, Thanksgiving day and Christmas day.Relevant enterprises are handling orders for holiday products from the United States, Europe and other countries actively. In order to assist enterprise products exporting successfully, CTT launched the following testing promotion for holiday products with a 50% discount:

Product Category

Regulation/Standard

Testing item

Disguise  costumes,
 Game products

ASTM F963
 EN 71-1/2/3

Mechanical and  physical properties

Flammability

8 soluble heavy  metals

19 soluble  elements

CPSIA
 CA Prop 65
 REACH Annex XVII

Lead

Cadmium

Phthalates

16 CFR 1610

Flammability

Candles

ASTM F2417
 EN 15493

Fire safety for  candles

EN 15426

Specification  for sooting behaviour

ASTM F2326

Collection and  Analysis of Visible Emissions from Candles as They Burn

ASTM F2601

Fire Safety for  Candle Accessories

*Remark:

1) The above items are part of the routine test items of holiday products, and the actual test items shall be determined according to the specific product.

2) The promotion ends on December 15th 2021.


————

Chương trình khuyến mãi Thử nghiệm dành cho các Sản phẩm Lễ hội

Halloween, Lễ Tạ ơn và Lễ Giáng sinh đang ngày càng cận kề. Các doanh nghiệp liên quan đang tích cực xử lý các đơn đặt hàng cho các sản phẩm dành cho ngày lễ từ Mĩ, Châu Âu, và các nước khác. Để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thành công , CTT triển khai chương trình khuyến mãi giảm giá 50% phí thử nghiệm đối với các sản phẩm dành cho ngày lễ sau.

Danh mc sn phm

Quy đnh/ Tiêu chun

Hng mc th nghim

Đ hóa trang,
 S
n phm trò chơi

ASTM F963
 EN 71-1/2/3

Tính cht cơ hc và vt lý

Tính d cháy

8 kim loi nng hòa tan

19 nguyên t hòa tan

CPSIA
 CA Prop 65
 REACH Annex XVII

Chì

Cadmium

Phthalates

16 CFR 1610

Tính d cháy

Nến

ASTM F2417
 EN 15493

An toàn cháy cho nến

EN 15426

Đc đim kĩ thut to mui nến

ASTM F2326

Thu thp và phân tích lượng khí thi có th nhìn thy khi nến đang cháy

ASTM F2601

An toàn cháy ca ph kin nến

*Lưu ý:

1) Các mục trên là một phần của các hạng mục thử nghiệm thông thường cho các sản phẩm ngày lễ, và các hạng mục thử nghiệm thực tế cần được xác định theo mẫu sản phẩm cụ thể.

2) Chương trình khuyến mãi có thời hạn đến 15/12/2021.


CTT Lab Vietnam

Jessie Lee

Manager.

Tel: +84 (0)386490452

Hotline: +84 (0)2439288688 – Ext: 807

Email: vn@cttlab.com

Address: Lot 11, Quangminh IZ, Melinhdistrict, Hanoi, Vietnam.

CTT Dịch vụThử nghiệm hàng tiêu dùngThử nghiệm thực phẩm và mỹ phẩmThử nghiệm môi trườngĐào tạo và tư vấn kỹ thuật
Giới thiệu CTTCTTNăng lực
Trung tâm tài nguyênTra cứu báo cáoCảnh báo thu hồiChuyên mục khoa họcTải xuống
Tin tứcTin tức trong ngànhTin tức doanh nghiệpThông tin hoạt động
Liên hệ CTT