Soil Test & Contaminated Site Investigation

DownloadTrang chủ - Dịch vụ của chúng tôi

土壤是环境的重要组成部分,将严重影响公众的健康,国家已发布《土壤污染防治法》,因此土壤的环境保护工作被提到一个新的高度。CTT环境事业部拥有GC-MS、吹扫-GC-MS、探头式超声仪、旋转蒸发仪、索式提取器、ICP-MS、XRF、PID等先进的检测仪器,投入大量的人力物力财力,只为确保您手中的检测报告能让您满意。

服务类型:

场地环境质量调查 土壤环境质量现状监测 农用地土壤环境质量监测
海洋沉积物  危险废物鉴别监测


检测项目:

各种金属离子 有机磷农药(OP Pesticides) 苯系物(BTEX)
半挥发性有机物(SVOCs)   酞酸酯类 有机氯农药(OC Pesticides)
多环芳烃(PAH) 挥发性有机物(VOCs) 除草剂(Herbicides)
多氯联苯(PCBs) 总石油烃类(TPH)


Thông tin liên quan

CTT Dịch vụThử nghiệm hàng tiêu dùngThử nghiệm thực phẩm và mỹ phẩmThử nghiệm môi trườngĐào tạo và tư vấn kỹ thuật
Giới thiệu CTTGiới thiệu về ZhongdingCon đường phát triểnNăng lực trình độ
Trung tâm tài nguyênTra cứu báo cáoCảnh báo thu hồiChuyên mục khoa họcTải xuống
Tin tứcTin tức trong ngànhTin tức doanh nghiệpThông tin hoạt động
Liên hệ CTT+84(0)0962 951 885
vn@cttlab.com